Các Lớp và Thời Gian Tập | Trung tâm thể dục California Fitness & Yoga

Can Tho

Quận Gò Vấp

Long Bien District

location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

Cầu Giấy District

location

YOGA

Try A Class
location

GROUP X

Try A Class

District Phú Nhuận

NHA TRANG

location

YOGA

Try A Class
location

GROUPX

Try A Class

Bien Hoa

Thu Dau Mot City

location

GROUP X & YOGA

Try A Class

District 5

District 1

District 4

Tan Binh District

District 11

location

GROUP X & YOGA

Try A Class

Thu Duc District

District 7

District 3

Binh Thanh Distict

Thanh Khe District

location

KID'S CLUB

Try A Class
location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

Dong Da District

location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

Hoan Kiem District

location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

Hai Ba Trung District

location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

(*) Collect most Stars to win $1,000 for each region: the South (HCMC, Can Tho, Binh Duong, Bien Hoa) and the North (Ha Noi, Nha Trang, Da Nang). The result will be announced on Mon - May 29th, 2017.

(*) Tích luỹ nhiều ngôi sao nhất nhận ngay 1,000$ cho mỗi khu vực: miền Nam (HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Biên Hòa) và miền Bắc (HN, Nha Trang, Đà Nẵng). Kết quả sẽ được công bố vào thứ Hai - 29/5/2017.

Tích lũy Ngôi Sao nhận ngay
Collect Stars to receive
5,000,000 CaliCash

Tích lũy Ngôi Sao nhận ngay
Collect Stars to receive
10,000,000 CaliCash

Tích lũy Ngôi Sao nhận ngay
Collect Stars to receive
15,000,000 CaliCash

Want To Learn More about Our Services?