Các Lớp và Thời Gian Tập | Trung tâm thể dục California Fitness & Yoga

Choose your City

PCH

location

YOGA

Try A Class
location

GROUP X

Try A Class

HDY

location

GROUP X

Try A Class

District Phú Nhuận

NHA TRANG

location

GROUPX

Try A Class

Bien Hoa

Thu Dau Mot City

location

GROUP X & YOGA

Try A Class

District 5

District 1

District 4

Tan Binh District

District 11

location

GROUP X & YOGA

Try A Class

Binh Thanh Distict

Hoan Kiem District

location

GROUP X

Try A Class

Thanh Khe District

location

KID'S CLUB

Try A Class
location

GROUP X

Try A Class
location

YOGA

Try A Class

Dong Da District

location

GROUP X

Try A Class

Hai Ba Trung District

location

GROUP X

Try A Class
Refer your friends to join & receive
Giới thiệu bạn tham gia và nhận ngay

1

An Olympic cap & sling bag when your 1st friend joins annual membership
1 nón & 1 túi đeo Olympic khi người bạn thứ nhất tham gia thẻ hội viên hàng năm

2

An Olympic shirt when your 2nd friend joins annual membership
1 áo thun Olympic khi người bạn thứ hai tham gia thẻ hội viên hàng năm

3

An Olympic jacket & gym bag when your 3rd friend joins annual membership
1 áo khoác và túi thể thao Olympic khi người bạn thứ ba tham gia thẻ hội viên hàng năm

Or join Personal Trainer sessions and receive
Hoặc tham gia tập luyện với Huấn Luyện Viên Cá Nhân và nhận ngay

36 sessions | buổi

Get 1 Olympic T-shirt
Nhận 1 áo thun Olympic

50 sessions | buổi

Get 1 Olympic T-shirt & Cap/Sling Bag
Nhận 1 áo thun & 1 nón/túi đeo Olympic

100 sessions | buổi

Get 1 Olympic T-shirt & Jacket
nhận 1 áo thun & 1 áo khoác Olympic

150 sessions | buổi

Get 1 Olympic gift set included 1 T-shirt + 1 Cap + 1 Sling bag + 1 Jacket + 1 Gym bag
Nhận 1 bộ quà tặng Olympic gồm 1 áo thun + 1 nón + 1 túi đeo + 1 áo khoác + 1 túi thể thao

*Liên hệ Tư Vấn Viên hoặc Huấn Luyện Viên Cá Nhân của bạn để biết thêm chi tiết | Contact your favorite Consultant or Personal Trainer for more details

Refer your friends to join & receive
Giới thiệu bạn tham gia và nhận ngay

 • An Olympic cap & sling bag when your 1st friend joins annual membership 1 nón & 1 túi đeo Olympic khi người bạn thứ nhất tham gia thẻ hội viên hàng năm.
 • An Olympic shirt when your 2nd friend joins annual membership 1 áo thun Olympic khi người bạn thứ hai tham gia thẻ hội viên hàng năm
 • An Olympic jacket & gym bag when your 3rd friend joins annual membership 1 áo khoác và túi thể thao Olympic khi người bạn thứ ba tham gia thẻ hội Viên hàng năm

Or join Personal Trainer sessions and receive
Hoặc tham gia tập luyện với Huấn Luyện Viên Cá Nhân và nhận ngay

 • 36 sessions | 36 buổi
  Get 1 Olympic T-shirt
  Nhận 1 áo thun Olympic
 • 50 sessions | 50 buổi
  Get 1 Olympic T-shirt & Cap/Sling Bag
  Nhận 1 áo thun & 1 nón/ túi đeo Olympic
 • 100 sessions | 100 buổi
  Get 1 Olympic T-shirt & Jacket
  Nhận 1 áo thun & 1 áo khoác Olympic
 • 150 sessions | 150 buổi
  Get 1 Olympic gift set included 1 T-shirt +1 Cap + 1 Sling bag + 1 Jacket + 1 Gym bag
  Nhận 1 bộ quà tặng Olympic gồm 1 áo thun + 1 nón + 1 túi đeo + 1 áo khoác + 1 túi thể thao

*Liên hệ Tư Vấn Viên hoặc Huấn Luyện Viên Cá Nhân của bạn để biết thêm chi tiết | Contact your favorite Consultant or Personal Trainer for more details

Want To Learn More about Our Services?